ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

      Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2013, στα γραφεία διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), υπογράφηκαν μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και των Αναδόχων εκτέλεσης των έργων, δύο συμβάσεις για την κατασκευή  έργων Ύδρευσης που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Οι δύο υπογραφείσες συμβάσεις αφορούν την εκτέλεση των κάτωθι έργων:

$1·        <<ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ>>, δαπάνης ύψους 492.986,00€.  Η σύμβαση υπογράφηκε  από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕ κ. Γεώργιο Καραΐσκο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας <<Τελιγιωρίδης – Φελεκίδης>>.

$1·        <<ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ>>, δαπάνης ύψους 218.997,00€.       Η σύμβαση υπογράφηκε  από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕ κ. Γεώργιο Καραΐσκο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας <<Αποστολίδης Ν. Ιωάννης – Τσιαιρής Θ. Γεώργιος>>. 

Pin It

Αφήστε μια απάντηση