Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια φορτωτή/εκσκαφέα στις Πρέσπες

Ημ/νία Ανάρτησης: 19 Δεκεμβρίου, 2022

Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια φορτωτή/εκσκαφέα στις Πρέσπες

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια ενός νέου εκσκαφέα-φορτωτή για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πρεσπών. Η σύμβαση ύψους 107.880€ υπογράφτηκε με την εταιρία Unitrack και η προθεσμία για την παράδοση του μηχανήματος είναι 6 μήνες, όμως εκτιμάται ότι στην πράξης θα γίνει άμεσα.

Η σύμβαση αφορά καινούργιο μηχάνημα βάρους περίπου 8 τόνων και μήκους 5.7 μ, με κινητήρα πετρελαίου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με μεγάλη αυτονομία και υδραυλικό σύστημα πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 250 bar που θα κινεί φορτωτή με δυνατότητα ανύψωσης φορτίου πάνω από 3 τόνους και εκσκαφέα με βάθος εκσκαφής τουλάχιστον πάνω από 5 μ. Το μηχάνημα θα παραληφθεί με εγγύηση αποκατάστασης βλάβης στον χώρο λειτουργίας εντός πέντε ημερών.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών κατά την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε σχετικά «Η αναβάθμιση του στόλου μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Πρεσπών αποτελεί σημαντικό στόχο της δημοτικής αρχής με σημαντική επίδραση στην ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε έκτακτες ανάγκες αλλά και να υποστηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους. Με το μηχάνημα αυτό, ο δήμος μας αποκτά την δυνατότητα να επιχειρεί ταυτόχρονα και στις δύο δημοτικές ενότητες διπλασιάζοντας την ικανότητά του για κρίσιμες παρεμβάσεις».

Το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ (Φορτωτής – Εκσκαφέας) έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

TAGGED: Πρέσπες,