Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Επιμελητηρίου Φλώρινας (βίντεο)

Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Επιμελητηρίου Φλώρινας

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου τη συμφωνία υπέγραψε ο Πρύτανης Θεόδωρος Θεοδουλίδης ενώ το Επιμελητήριο εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Σαπαλίδης Σάββας.

Παρόντες επίσης στην υπογραφή της συμφωνίας ήταν και ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕ Τοπάλτσης Μιχάλης και η Αντιπρύτανης Άννα Σπύρτου.

Το αντικείμενο και ο σκοπός του μνημονίου συνεργασίας είναι η αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των μερών σε όλους τους τομείς μέσω εκπαιδευτικών επιμορφωτικών ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων στην Π.Ε. Φλώρινας .

Ειδικότερα το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2020 περιέχει.

  1. ανάπτυξη δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων.
  2. ανάπτυξη δράσεων για την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κλάδων παραγωγής
  3. συνεργασία για τη μελέτη και εκτέλεση Έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης στην Π.Ε. Φλώρινας
  4. συνεργασία για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής ψηφιακής πολιτικής μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης έξυπνων εφαρμογών για την ενέργεια, τη γεωργία ,τον τουρισμό ,τις υπηρεσίες ,και εν γένει η ψηφιακή οικονομία.
  5. διοργάνωση και συμμετοχή από κοινού ενεργειών εξωστρέφειας, δημοσιότητας ,επιμόρφωσης ,και κατάρτισης όπως συνέδρια, ημερίδες εκθέσεις ,ενέργειες ευαισθητοποίησης.
  6. συνδιοργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης προσφερόμενα σε μέλη επαγγελματικών ομάδων με σκοπό την επανακατάρτιση τους και τον εμπλουτισμό των γνώσεων τους.
  7. Παροχή επιστημονικής υποστήριξης εκ μέρους του Πανεπιστημίου προς το Επιμελητήριο Φλώρινας
  8. συμμετοχή από κοινού σε ερευνητικά προγράμματα αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα με περιοχή έρευνας στην Π.Ε Φλώρινας.
  9. υλοποίηση από κοινού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από διάφορες πήγες (όπως το ΕΣΠΑ ,τα Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά και τα τομεακά προγράμματα και άλλα) .

Όπως είναι φυσικό εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών δύναται να εμπλέκει η και λειτουργούς του Επιμελητηρίου Φλώρινας και μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

Αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ακολούθησαν οι δηλώσεις των δύο μερών

Pin It

Αφήστε μια απάντηση