Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποβολή στοιχείων και εγγράφων ατομικών διοικητικών πράξεων για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Ιουλίου, 2020

Υποβολή στοιχείων και εγγράφων ατομικών διοικητικών πράξεων για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών από τις Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

Ξεκινά από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η διαδικασία αναμόρφωσης και κατάρτισης των δασικών χαρτών σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/08-07-2020 (ΦΕΚ 2773 τ. Β΄), σύμφωνα με την οποία ορίζεται το πλαίσιο του «Καθορισμού των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση & κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του Ν. 4685/2020 (Α΄92).

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, τα στοιχεία που αφορούν σε ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (Α΄289) και οι οποίες εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας υπουργικής απόφασης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών με ημερομηνία έναρξης αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και λήξης την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020.

Οι σχετικές ανακοινώσεις-προσκλήσεις των Διευθύνσεων Δασών είναι αναρτημένες στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΝ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, στοιχεία επικοινωνίας των οποίων παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο του φορέα : www.apdhp-dm.gov.gr όπως και παρακάτω :

  • Διεύθυνση Δασών Άρτας

Τηλ. 26810-26360 fax 26810-26360

E-mail : emgorgolis@apdhp-dm.gov.gr

 

  • Διεύθυνση Δασών Γρεβενών

Τηλ. 24623-53400 fax 24623-53383

E-mail : ddasgrev@apdhp-dm.gov.gr

 

  • Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας

Τηλ. 26650-23100 fax 26650-28345

E-mail : ddashgu@apdhp-dm.gov.gr

 

  • Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων

Τηλ. 26510-88040 fax 88049

E-mail : pmanis@apdhp-dm.gov.gr

 

  • Διεύθυνση Δασών Καστοριάς

Τηλ. 24670-26666 fax 26470-22230

E-mail : daskast@apdhp-dm.gov.gr

 

  • Διεύθυνση Δασών Κοζάνης

Τηλ. 24613-50125 fax 24610-53131

E-mail :  ddkoz@apdhp-dm.gov.gr

 

  • Διεύθυνση Δασών Πρεβέζης

Τηλ. 26820-24870 fax 26820-24870

E-mail : ddaspre@apdhp-dm.gov.gr

 

  • Διεύθυνση Δασών Φλώρινας

Τηλ. 23850-24171 fax 23850-25722

E-mail : papaipana@apdhp-dm.gov.gr

TAGGED: Αποκεντρωμένη Διοίκηση,