Ad image

Υπουργείο Παιδείας Υπογραφή της εγκυκλίου για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τρίμηνες συμβάσεις

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως υπέγραψε τη πρώτη εγκύκλιο-μετά την  ψήφιση στη Βουλή του σχετικού νόμου, για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τρίμηνες συμβάσεις.

Ειδικότερα με την εγκύκλιο καλούνται  οι εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/24.12.2019), 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/24.12.2019), 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/7.2.2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/5.2.2020) Προκηρύξεων Α Σ Ε Π , και εφόσον δεν υπάγονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ 4011 Β ́), ν α υ π ο β ά λ ο υ ν αίτηση-δήλωση προτίμησης για απασχόληση ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για διά ζώσης διδασκαλία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας, για το σχολικό έτος 2020-2021, από την Τρίτη 22/9 έως και τη Δευτέρα 28/9/2020 και ώρα 12:00.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με την παρούσα εγκύκλιο:

α) Εκπ/κοί οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 (περί ειδικής προκήρυξης κάλυψης κενών) και δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν εκ των υστέρων. [Ισχύει μόνο για τον κλάδο στον οποίο διενεργήθηκε η πρόσληψη, τόσο για τις δομές Γενικής όσο και αυτές της ΕΑΕ.]

β) Εκπ/κοί οι οποίοι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ανεξαρτήτως αν ανέλαβαν υπηρεσία ή όχι. [Ισχύει για το σύνολο των κλάδων στους οποίους ανήκει ο εκπ/κός.]

γ) Εκπ/κοί οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 («ευπαθείς ομάδες»), όπως αυτές επανακαθορίστηκαν πρόσφατα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 ΚΥΑ. Για το σκοπό αυτό ο υποψήφιος, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, δηλώνει υποχρεωτικά ότι δεν ανήκει στις εν λόγω ομάδες. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων η σχετική πρόσληψη ανακαλείται.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είτε ο υποψήφιος ενταχθεί αιφνιδίως στις εν λόγω ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 είτε αυτές επανακαθοριστούν με προσθήκη και νέων και ο υποψήφιος ανήκει σε κάποια από τις νέες ομάδες, οφείλει να απενεργοποιήσει την αίτησή του.

2. Η υποβολή αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων υπό την παρούσα εγκύκλιο ισχύει μόνο για τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών με σύμβαση τρίμηνης (κατ ́ελάχιστον) διάρκειας για τη δια ζώσης κάλυψη λειτουργικών αναγκών οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (περ. α ́ και β ́ της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν. 4722/2020).

3. Κατά τη διάρκεια ενεργούς σύμβασης αναπληρωτή, ο οποίος έχει προσληφθεί υπό τις παρούσες διατάξεις, ο εκπαιδευτικός δεν είναι διαθέσιμος για νεότερη πρόσληψη υπό τις παρούσες διατάξεις, τις όμοιες διατάξεις της περ.γ ́ της της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν. 4722/2020 (περί παροχής υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης), τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (περί πρόσληψης και απασχόλησης σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή ομάδα σχολείων) και τις γενικές διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 63 του Ν. 4589/2019.

Με τη λήξη ισχύος της εν λόγω σύμβασης ενεργοποιείται αυτοδικαίως το σύνολο των υφιστάμενων αιτήσεων του υποψηφίου για ενδεχόμενη μεταγενέστερη πρόσληψη, υπό τις κατά περίπτωση υφιστάμενες διατάξεις.

4. Κατά τα λοιπά, επί της διαδικασίας των αιτήσεων και των προσλήψεων υπό την παρούσα εγκύκλιο, ισχύουν τα γενικώς αναφερόμενα στην αριθμ. 105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) εγκύκλιο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4711/20.

Τέλος, σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr

TAGGED:
Κοινοποίηση Άρθρου
adbanner