Άνθιμος Μπιτάκης «Το σπουδαιοφανές ύφος είναι πάντα διαπιστευτήριο ανικανότητας»

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Οκτωβρίου, 2023

«Το σπουδαιοφανές ύφος είναι πάντα διαπιστευτήριο ανικανότητας».

Δυστυχώς, τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε ακόμα μία προεκλογική «παράσταση» από «επικίνδυνους» υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους που γιορτάζουν, δίνοντας συγχαρητήρια ο ένας στον άλλον, τη νίκη για μια μάχη που ΠΟΤΕ δεν έδωσαν.

 

«Είναι απίστευτο πόσα μπορείς να πετύχεις όταν δεν σε απασχολεί ποιος θα πιστωθεί την επιτυχία».

Ξεκάθαρη πολιτική κατεύθυνση της τρέχουσας Δημοτικής Αρχής ήταν η κατάθεση πρότασης σε αναπτυξιακό εργαλείο. Αυτό αποδεικνύεται από τις αποφάσεις του ΔΣ της Ξινό Νερό Μονομετοχική ΑΕ ΟΤΑ στις 22/12/2021 (αριθμός απόφασης 82/2021) και από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/12/2021 (αριθμός απόφασης 219/2021).

Να θυμήσουμε ότι Πρόεδρος της εταιρίας, ήταν ο Δήμαρχος κ. Άνθιμος Μπιτάκης.

 

«Για κάθε λόγο που υπάρχει για να πεις ψέματα, υπάρχει ένας καλύτερος λόγος για να πεις την αλήθεια».

Την 30-06-2023 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων η κοινοποιηθείσα σε εμάς την ίδια ημέρα και ώρα 14:54 μ.μ. έκθεση επιτροπής αξιολόγησης του Ν. 4887/2022 σχετικά με το υποβληθέν με αριθμό φακέλου ΥΠΕ/07/8/854468/01 επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας μας. Η έκθεση, μολονότι έκρινε ότι το επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας μας συγκεντρώνει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία, λαμβάνοντας 84 βαθμούς με όριο τους 50, έκρινε στην σελ. 40 της έκθεσης ότι «δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις νομιμότητας» και το απέρριψε.

Η απορριπτική απόφαση αυτή της επιτροπής ήταν εσφαλμένη, καθώς συνδέονταν με ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη δικαστική αντιπαράθεση της εταιρίας μας  με την ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ και για το λόγο αυτό δόθηκε άμεσα εντολή από τον Πρόεδρο κ. Άνθιμο Μπιτάκη για άσκηση ένστασης και κάθε προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος προσβολής της εντός της 10ημερης προθεσμίας. Έτσι, αν το αφήναμε στην τύχη του, η πρόταση δεν θα είχε καμία τύχη.

Η ένσταση που συντάχθηκε από τους δικηγόρους αναφορικά με τα νομικά ζητήματα που τίθενται σχετικά με τις ασκηθείσες σε βάρος της εταιρίας  μας αγωγές της ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ, ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως και σε αυτή καταγράφονται συγκεκριμένοι λόγοι που προσβάλλουν την τεθείσα επιχειρηματολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία απορρίπτεται το επενδυτικό σχέδιο και συνδέονται με τα ζητήματα της ευρύτερης δικαστικής αντιπαράθεσης με την ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ.

Να θυμήσουμε πάλι, ότι Πρόεδρος της εταιρίας και προσφεύγων κατά της απορριπτικής απόφασης, ήταν ο Δήμαρχος κ. Άνθιμος Μπιτάκης.

«Και αλευρωμένος να είναι ο ποντικός η γάτα το γνωρίζει».

Η Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πάντα για εμάς ο μοναδικός τόπος – ο τόπος και ο τρόπος, για να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να απαντήσουμε σε κάθε μορφής ερωτήματα. Σας προσκαλούμε να κάνετε το ίδιο..

TAGGED: Αμύνταιο, Δήμος Αμυνταίου, Μπιτάκης Άνθιμος,