Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Πρεσπών

Ημ/νία Ανάρτησης: 18 Ιουλίου, 2023

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Πρεσπών

Εγκρίθηκε από το ΔΣ του Πράσινου ταμείου η χρηματοδότηση της απόκτησης ενός νέου απορριμματοφόρου χωρητικότητας 14 κυβικών μέτρων και ενός φορτηγού φορτωτή κάδων, για την διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και ΑΕΕΚ καθώς και εμπορευματοκιβωτίων συνολικού προϋπολογισμού 400 χιλιάδων €. Αυτή η σημαντική επένδυση θα δώσει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου μας να αναβαθμίσουν τις πρακτικές στην αποκομιδή, να ενισχύσουν την ανακύκλωση και να ορθολογικοποιήσουν την διαχείριση των ογκωδών και των ΑΕΕΚ ενώ ταυτόχρονα θα μειώνουν τα κόστη και το ανθρακικό αποτύπωμα της σημαντικής αυτής δημοτικής υπηρεσίας.

Πιο αναλυτικά η χρηματοδότηση αφορά:

1. Την προμήθεια ενός νέου απορριμματοφόρου 4Χ4 με κινητήρα Ντίζελ αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 6, εξοπλισμένο με τεχνολογία συμπίεσης απορριμμάτων, χωρητικότητας 14 κ.μ., που σε συνδιασμό με το όχημα που είναι ήδη υπό προμήθεια από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ θα εξαλείψει ουσιαστικά τις βλάβες στα οχήματα αποκομιδής μια και θα αντικαταστήσει οχήματα ηλικίας μερικών δεκαετιών, μειώνοντας ταυτόχρονα κόστη καυσίμων αλλά και τις εκπομπές ρύπων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων για τους κατοίκους μας, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και αξιόπιστη αποκομιδή και ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
2. Την προμήθεια ενός φορτηγού φορτωτή κάδου σχεδιασμένο για την φόρτωση μεταλλικών απορριμματοδεκτών για τις ανάγκες της διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΕΚ καθώς και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανακύκλωσης. Η προμήθεια του φορτηγού συνοδεύεται από την προμήθεια απορριματοδεκτών για την απρόσκοτη λειτουργία της υπηρεσίας. Αυτό το σύγχρονο μηχάνημα θα μας επιτρέψει να κανονικοποιήσουμε την αποκομιδή ογκωδών αποβλήτων, να αποκτήσουμε την ικανότητα διαχείρισης ΑΕΕΚ αλλά και να εξορθολογήσουμε τη διαδικασία ανακύκλωσης, αυξάνοντας έτσι την ποσότητα των υλικών που ανακυκλώνονται και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διατήρηση των φυσικών μας πόρων.

Αυτές οι νέες προσθήκες στον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου Πρεσπών θα ενισχύσουν την ικανότητά μας να συλλέγουμε, να μεταφέρουμε και να επεξεργαζόμαστε με αποδοτικότερο τρόπο πολλές ροές αποβλήτων, οδηγώντας σε έναν πιο βιώσιμες και περιβαλλοντικά αποδοτικές δημοτικές υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά “Η έγκριση της χρηματοδότησης για ένα νέο απορριμματοφόρο και φορτηγό φορτωτή κάδων αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το δήμο μας. Αντανακλά την αφοσίωσή μας στις βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Με αυτές τις σύγχρονες προσθήκες στο στόλο μας, θα βελτιώσουμε την αποκομιδή περισσότερων ροών απορριμμάτων θα ενισχύσουμε τις προσπάθειες ανακύκλωσης, θα μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα και θα δημιουργήσουμε μια πιο καθαρή και υγιή κοινότητα”.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Πρεσπών αμέσως μετά την ένταξη της χρηματοδότησης αυτής στον προϋπολογισμό του Δήμου θα προκηρύξουν τον σχετικό ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας η οποία μετά την σύναψη σύμβασης θα έχει χρονοδιάγραμμα οκτώ μηνών για την ολοκλήρωσή της.

Η δράση εντάχθηκε στο μέτρο 2 Μέτρο 2 – Πιλοτικές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας του προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” που διαχειρίζεται το Πράσινο Ταμείο.

ΓΥΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
TAGGED: Πρέσπες,