Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Φλώρινας».

Εγκρίσεις έργων από την Οικονομική Επιτροπή.

Εγκρίθηκαν την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Προσθήκη νέας πτέρυγας χειρουργικού και παθολογικού τομέα στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης» καθώς και το Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Κρανιώνας Δήμου Καστοριάς».

Με απόφαση τέλος της Οικονομικής Επιτροπής, στην ίδια συνεδρίαση, εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού της μελέτης του έργου: «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας».

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σχεδιάζει και προχωράει στην υλοποίηση έργων, δίνοντας έμφαση στην υγεία, τον πρωτογενή τομέα και το «Πρασίνισμα» της Περιφέρειας. Τομείς που αποτελούν βασικές δεσμεύσεις μας ως Περιφερειακή Αρχή και στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση