Για τη λειτουργία των σχολείων του δήμου Πρεσπών την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Ημ/νία Ανάρτησης: 9 Φεβρουαρίου, 2023

Για τη λειτουργία των σχολείων του δήμου Πρεσπών την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Δύο ώρες αργότερα η έναρξη των μαθημάτων των σχολείων του δήμου Πρεσπών την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά

TAGGED: Πρέσπες,