Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας, κος Μανώλης Γραφάκος επισκέφτηκε τη ΔΕΤΕΠΑ

Ημ/νία Ανάρτησης: 14 Νοεμβρίου, 2022

Την Παρασκευή 11/11 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας, κος Μανώλης Γραφάκος επισκέφτηκε το Δήμο μας και τη ΔΕΤΕΠΑ, μαζί με τον Διευθυντή της ΔΙΑΔΥΜΑ, κο Μαυρίδη Δημοσθένη, και πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αντικείμενο τη δυνατότητα αξιοποίησης δευτερογενών καυσίμων στις μονάδες της τηλεθέρμανσης.

Η ΔΕΤΕΠΑ, από τον περασμένο Απρίλιο έχει λάβει έγκριση για δοκιμαστικές καύσεις  εναλλακτικών καυσίμων (SRF – RDF), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Η ΔΙΑΔΥΜΑ προσφάτως έλαβε αδειοδότηση για την παραγωγή δευτερογενών καυσίμων στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων της Δυτ. Μακεδονίας, και δύναται να παράξει περίπου 25.000 τν ανά έτος.

Ο κος Γραφάκος ανέφερε στον Δήμαρχο Αμυνταίου ότι αποτελεί πρόθεση του ΥΠΕΝ το παραγόμενο εναλλακτικό καύσιμο της ΔΙΑΔΥΜΑ να καταλήξει στη ΔΕΤΕΠΑ, αποτελώντας την πρώτη μονάδα της χώρας μας που θα αξιοποιήσει δευτερογενές καύσιμο για παραγωγή χρήσιμης και αποδοτικής θερμικής ενέργειας. Η ΔΕΤΕΠΑ θα υποβάλλει άμεσα πρόταση προς το Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση των απαραίτητων μετασκευών των μονάδων, με σκοπό την ασφαλή καύση των απορριματογενών καυσίμων.

Η αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στην Τ/Θ Αμυνταίου, θα συμβάλλει αφενός στην εκπλήρωση των στόχων του νέου εθνικού σχεδιασμού για την διαχείριση των αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2020-2030), καθώς μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης περιορίζονται οι ποσότητες  των υπολειμμάτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή, ενώ παράλληλα  θα έχει επίσης σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, καθώς θα μειώσει το κόστος παραγωγής της Τ/Θ και θα δημιουργηθούν νέες προοπτικές τόσο για το πολύ σημαντικό έργο της Τ/Θ όσο και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας.

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..
TAGGED: Αμύνταιο, ΔΕΤΕΠΑ,