Κ.Ε.Δ.Ε. – ΕΝ.ΠΕ. : Ορίστηκαν οι τελικές ημερομηνίες κορύφωσης των διε...

Κ.Ε.Δ.Ε. – ΕΝ.ΠΕ. Ορίστηκαν οι τελικές ημερομηνίες κορύφωσης των διεργασιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., Γ. Πατούλης, σε εξαιρετικώς επείγουσα επιστολή που απέ...