Ομιλία Προέδρου Συλλόγου Ποντίων Λεβαίας κ Γ Μπασούρη στο Ευρωκοινοβού...

Ομιλία Προέδρου Συλλόγου Ποντίων Λεβαίας Κου Μπασούρη Γεωργίου στο Ευρωκοινοβούλιο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου! Κατά την διάρκεια της ομιλίας για την γενοκτονία των Ελλή...