Ξεκινούν οι αιτήσεις για προσλήψεις εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας.

Η πρόσκληση αναφέρει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα Δημόσια ΙΕΚ, στην ιστοσελίδα: mitrooiek.minedu.gov.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης-εγγραφής στο Μητρώο είναι από 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00.

Η αίτηση ένταξης-εγγραφής στο Μητρώο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση  ελέγχεται με τα αρχεία άλλων υπηρεσιών.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση